Welkom op de website van

Firma Sandelec

Gevestigd te Swalmen

Nederland

Oplegmachine

Hoogtemeter

Fabrikaat Konings Swalmen


Tevens onderdelenlevering

Reparatie vanHome Parts Service

Electronica

Er zijn enkele modificaties op de printen van de besturing geweest

Alleen door een gekwalificeerd iemand uit te voeren!

Servicebulletins-PDF


 


 


Logic Print

Part no 020-4542 


 


Edge Control

Part no 020-4543

 


 


Base Print

Part no 020-4541


 


 


Motor Control

Part no 020-4545


 


 


Supply Print

Part no 020-4544 


 


PDF files van de printen met het schema en part list 


 


Cutting Device Print

Part no 020-4436


 


 


Betekenis LEDS en instelmogelijkheden printen NL 


 


Function LEDS and adjustments PCB boards 


 


Exploded-view-Part list 


 


Tekeningen en Onderdelen lijst: 


 


Originele-Creusen motor 


 


Aansluitgegevens motor snij-installatie
 


 


Alternative motor 


 


Belangrijke gegevens

Onderstaand een check-list om de werking van de machine te controleren

Deze is tevens om servicepersoneel te ondersteunen bij het afstellen van de machine 


 


Check-list Marathon 


 


Door Konings Machinefabriek zijn van ongeveer 1985 tot ongeveer 1997 meer dan 300 oplegmachines gefabriceerd, onder de typenaam Marathon Specialma.

Deze zijn van een dusdanige kwaliteit dat er nog altijd een aantal dienst doen.


Onderstaand een aantal bestanden met gegevens over deze machine.

Onder andere de complete onderdelenlijst, gegevens over het controleren en afstellen enz.